Какво представлява БАП?

Българската асоциация по психотерапия (БАП) е организация в обществена полза, обединяваща професионалистите и институциите в областта на психотерапията в България. В нея членуват представители на повечето форми (модалности) на психотерапия у нас. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и е Национална обединяваща организация и Национална акредитираща организация за квалификацията "психотерапевт" (National Umbrella Organisation & National Awarding Organisation). Като такава, тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите и Регистъра на обучителните организации в психотерапевтични методи в Република България и полага усилия за регламентирането, регулирането и утвърждаването на психотерапията като професия.

СБОРНИЦИ НА БАП

СБОРНИЦИ НА БАП

Какво ново?

ИЗЯВЛЕНИЕ на БАП във връзка с етичен казус

Във връзка с отправено отворено писмо към Управителния съвет на Българска асоциация … целият текст ...

Етичен кодекс на БАП – обновен

Етичният кодекс на БАП е обновен и допълнен съобразно актуалните насоки от Европейската … целият текст ...

Кампанията „Разговаряме за стандартите в психотерапията“

Кампанията "Разговаряме за стандартите в психотерапията“ продължи с колегиална среща … целият текст ...

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

Уважаеми колеги, Управителният съвет на „Българска асоциация по психотерапия“ … целият текст ...

Национална конференция на ДППБ с международно участие 25-26.09.2021 г.

Открито море, кораб, пасажери… Не, това не е сюжет, заимстван от идеите на Романтизма, … целият текст ...

Кръгла маса за стандартите в психотерапията

Бихме искали да Ви информираме за поредната важна стъпка, която БАП предприема в посока … целият текст ...

Етичните стандарти на психотерапевтите

Уважаеми колеги, Бихме искали да ви уведомим, че ЕК на БАП е сезирана във връзка с … целият текст ...

Скъпи колеги, приятели, Тази година е различна, различен е и празникът ни, с всички … целият текст ...

Представяне на Европейските стандарти по психотерапия на IX Международен конгрес по психология

Българска асоциация по психотерапия представи Европейските стандарти за практикуване … целият текст ...

IX Международен конгрес по психология

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание покана от Дружеството на психолозите … целият текст ...

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ “     ПОКАНА ЗА ОБЩО … целият текст ...