Годишни награди за психотерапия

По случай деня на психотерапията БАП изразява признателност на

 • Д-р Евгени Генчев за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 23 ноември 2015г.
 • Д-р Гълъбина Тарашоева за въвеждането и утвърждаването на международните професионални стандарти по психотерапия в България, 23 ноември 2015г.
 • Георги Антонов за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 23 ноември 2015г.
 • Красимир Таушанов за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психоаналитичното мислене и психоанализата в България, 23 ноември 2015г.
 • Тинка Митева за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотелесната психотерапия в България, 23 ноември 2015г.
 • Д-р Антон Кършутски за въвеждането, утвърждаването и развитието на краткосрочната психотерапия в България, 23 ноември 2014г.
 • Д-р Арно Ремерс за утвърждаването, развитието и практическото приложение на позитивната психотерапия в България, 23 ноември 2014г.
 • Д-р Давид Йерохам за утвърждаването, развитието и практическото приложение на психотерапията в България, 23 ноември 2014г.
 • Екипа организатори на „Психодрама фестивал” за развитието и практическото приложение на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 23 ноември 2013г.
 • Габриеле Висман-Брун за въвеждането, утвърждаването и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 23 ноември 2014г.
 • Проф. Иванка Бончева за утвърждаването, развитието и практическото приложение на позитивната психотерапия в България, 23 ноември 2014г.
 • Д-р Йорг Бурмайстер за въвеждането, утвърждаването и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в България, 23 ноември 2014г.
 • Лилия Ахтарова за утвърждаването, развитието и практическото приложение на музикотерапията в България, 23 ноември 2014г.
 • Доц. Никола Атанасов за въвеждането и утвърждаването на Европейските професионални стандарти по психотерапия в България, 23 ноември 2014г.
 • Весела Банова и проект „Детето и неговите симптоми” за развитието и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в България, 23 ноември 2013г.
 • Цветелина Йосифова и проект „Червената къща” за развитието и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в България, 23 ноември 2013г.
 • Учредителите на „Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране“ а решаващия им принос в полагането на основите за развитието и утвърждаването на психотерапията в България, 23 ноември 2012г.