Национален регистър на психотерапевтите в Република България

freud_couch imagescamwj943 stage200x140 imagescanwqwup imagescade3ubz imagescabw7614 imagescauj3i6k

Живка Петрова

Психотерапевт, София


Живка Петрова

рег. № 068/2017

Приема в: частна практика
Мобилен телефон: 0888 934443
E-mail: jivpetrova@gmail.com
Езици: български, руски