Конференция “Покана за среща… Пътища”

Публикувано от БАП на 29.04.2016 г. в раздел Конференции

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ” И ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА”

Ви канят за участие в Конференция “Покана за среща… Пътища”.