Люба Цанова

Велико Търново, Психотерапевт


90852306_113128240335838_9163965797268193280_n

рег. № 051/2013

email:  tsanovaariadna@abv.bg

сайт: https://lyubatsanova.com/

Частна практика в „Център за консултиране и обучение-Ариадна“,  в гр. Велико Търново, ул. Ниш 7, ет. 4