месечен семинар “Психосоматика”

Публикувано от БАП на 01.12.2019 г. в раздел Събития

Уважаеми колеги,

Продължава месечния семинар “Психосоматика”, иницииран от екипа на Звеното за психологична и немедицинска грижа в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София.

Той е отворен за колеги, имащи интерес към темата за теоретичните и приложни аспекти на психоаналитичната психосоматика, както и за лекари.

Провежда се всеки първи петък на месеца от 14 ч в сградата на болницата на ул. Пловдивско поле 6.

Предстои семинар на 10.01.2020 петък.

Заявки за участие можете да направите на: v.donkina@hematology.bg

Екип:
Велислава Донкина
Траянка Григорова
Антония Борисова-Радославова