Ръководни органи

Управителен съвет

 • Анелия Василева
 • Димо Станчев – председател
 • Инна Бранева
 • Людмила Величкова – секретар
 • Марина Ангелова
 • Моника Богданова
 • Цветанка Хубенова

Национален делегат на БАП в ЕАП

 • Цветелина Йосифова

Контролна комисия

 • Адриана Стоичкова
 • Ваня Овчарова
 • Вяра Виделова
 • Никола Атанасов
 • Росица Георгиева

Комисия по етика

 • Александър Ангелов
 • Боян Страхилов
 • Галина Дойчинова
 • Георги Антонов
 • Евгений Генчев
 • Захарина Савова
 • Румен Георгиев – секретар

Комисия по стандартите

 • Боян Страхилов
 • Боянка Корнажева
 • Венцеслав Вътов
 • Георги Антонов
 • Гълъбина Тарашоева
 • Давид Иерохам
 • Димо Станчев
 • Евгений Генчев – секретар
 • Никола Атанасов
 • Румен Георгиев
 • Цветанка Хубенова
 • Цветелина Йосифова