Стандарти и обучение

Организационни

COVID-19: Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация
Послание във връзка с COVID-19
Нужен ли е закон за психотерапията?
Весели празници
Партньорска среща между Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование и Българска асоциация по психотерапия
Есенни настроения
Покана за провеждане на извънредно общо събрание на „Българска асоциация по психотерапия“
10 октомври – Световeн ден на психичното здраве – ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВОТО
Информиране за оттегляне на награда
ОБЩО СЪБРАНИЕ на БАП 29.06.2019г.
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ за 2018 г.
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017
Годишен отчет 2015-2016г.
Редовно Общо събрание на БАП 4 юни 2016 г
ПРОФЕСИОНАЛНО СТАНОВИЩЕ
Проекто – програма на УС на БАП за 2012-2015 г
Проектозакон за психотерапията – Първа чернова!
Национален Регистър на психотерапевтите в България

Българската асоциация по психотерапия обединява голям брой професионалисти и организации и е място за среща между различни по своите принципи и начин на работа модели на психотерапия. Нейна основна задача и отговорност е да намери пресечните точки между тях, както и да представлява интересите на всички, без оглед на тяхната принадлежност. За постигането на тези цели, Асоциацията инициира дейности (конференции, професионални срещи, информационна мрежа), насърчаващи професионалния обмен между представителите на различните терапевтични модалности и школи. От друга страна, тя си постави за цел да установи общи стандарти, регламентиращи качеството на квалификацията „психотерапевт“ в България. С помощта на Европейската асоциация по психотерапия, чийто представител е, през последните години БАП даде ход на редица важни проекти като изграждането на Националния Регистър на психотерапевтите, проекта за Закон за психотерапията в България, процедурите за присъждане на Европейски сертификат по психотерапия и др.

БАП – организационни предизвикателства и преспективи при стандартизация и Акредитация на обученията по психотерапия