Ръководни органи

Управителен съвет за период април 2018 – април 2021

 • Моника Богданова – Председател на УС на БАП
 • Весела Вътева (остава от предишния УС)
 • Анет Маринова (остава от предишния УС)
 • Ваня Овчарова (новоизбран член на УС)
 • Галина Дойчинова (новоизбран член на УС)
 • Петър Цикалов (новоизбран член на УС)
 • Светлина Колева (новоизбран член на УС)

Национален делегат на БАП в ЕАП

 • Цветелина Йосифова

Контролен съвет

 • Венцислав Вътов
 • Светла Банкова
 • Светлана Благоева

 Комисия по етика

 • Анелия Василева
 • Боян Страхилов
 • Евгений Генчев
 • Боян Страхилов
 • Цветелина Господинова
 • Румен Георгиев – секретар

Комисия по стандартите

 • Боян Страхилов
 • Боянка Корнажева
 • Венцеслав Вътов
 • Георги Антонов
 • Гълъбина Тарашоева
 • Давид Иерохам
 • Димо Станчев
 • Евгений Генчев – секретар
 • Марина Ангелова
 • Румен Георгиев
 • Цветелина Йосифова