Ръководни органи

Управителен съвет за период април 2018 – април 2021

 • Ангел Томов
 • Анет Маринова – зам. председател
 • Анна Миланова
 • Анелия Василева – секретар
 • Весела Вътева
 • Марина Ангелова – председател
 • Светла Банкова – касиер
 • Светлана Благоева – зам. председател
 • Стефка Чинчева

Национален делегат на БАП в ЕАП

 • Цветелина Йосифова

Контролен съвет

 • Женя Георгиева
 • Ваня Овчарова
 • Вяра Виделова
 • Гълъбина Тарашоева
 • Росица Георгиева
 • Венцеслав Вътов

Комисия по етика

 • Александър Ангелов
 • Боян Страхилов
 • Галина Дойчинова
 • Георги Антонов
 • Евгений Генчев
 • Захарина Савова
 • Румен Георгиев – секретар

Комисия по стандартите

 • Боян Страхилов
 • Боянка Корнажева
 • Венцеслав Вътов
 • Георги Антонов
 • Гълъбина Тарашоева
 • Давид Иерохам
 • Димо Станчев
 • Евгений Генчев – секретар
 • Никола Атанасов
 • Румен Георгиев
 • Цветанка Хубенова
 • Цветелина Йосифова

 

Управителен съвет за период 2015 – април 2018

 • Анелия Василева
 • Димо Станчев – председател
 • Инна Бранева
 • Людмила Величкова – секретар
 • Марина Ангелова
 • Моника Богданова – касиер
 • Цветанка Василева-Хубенова

 

Управителен съвет за период 2012 – април 2015

 • Александър Ангелов
 • Весела Банова
 • Димо Станчев – председател
 • Инна Бранева
 • Валентина Маринова (2012), от 2013 г – Людмила Величкова – секретар
 • Милена Жекова – касиер
 • Цветанка Василева-Хубенова

Управителен съвет за период 2009 –  2012

 • Георги Антонов – председател
 • Александър Ангелов
 • Весела Банова
 • Адриана Стоичкова – касиер
 • Диана Алексиева
 • Марина Ангелова – секретар
 • Румен Георгиев

Управителен съвет за период 2006 –  2009

 • Георги Антонов
 • Никола Атанасов – председател
 • Румен Георгиев
 • Димо Станчев
 • Боян Страхилов
 • Марина Ангелова – секретар