Членство в БАП

За да станете пълноправен индивидуален член на БАП е необходимо:

  • да отговаряте на стандартите на асоциацията, описани в раздел Стандарти и обучение
  • да сте запознат/а и съгласен/а с Устава и Етичния кодекс на БАП
  • да попълните Заявление за индивидуален член
  • да представите две препоръки от квалифицирани членове на БАП. В случай, че поръчителите преценят, е необходимо поне пред единия от тях да представите клиничен случай от практиката.
  • подаването на заявлението става лично или по мейл с личен подпис на кандидата и на поръчителите.

Необходими документи:

 

 

За да станете групов член на БАП е необходимо:

Повече информация за процедурите за кандидатстване можете да намерите тук…

Годишен членски внос

за индивидуални членове – 60 лв.

за групови членове – 160 лв.

Регистър

Такса за обработка на документи за Регистъра на БАП – 10 лв. еднократно при подаването.

Такса за поддържане на Регистъра – 30 лв. годишно за индивидуалните членове.

Уважаеми колеги, предвид планирането на бюджета на асоциацията, Ви молим да планирате заплащането на членски внос най-късно до 1 юни 2020 г.

Заплащането на членски внос е по банков път.

Банкови детайли:

Българска асоциация по психотерапия

Сметка: BG05 STSA 9300 0027 1149 92
Банка ДСК

Основание: членски внос за 2020 г.

 

За повече информация можете да се обръщате към: