Членство в БАП

За да станете редовен член на БАП е необходимо:

Необходими документи:

Забележка: За попълване на Заявлението за членство можете да изтеглите бланката в електронен вид от сайта. Подаването става лично или по пощата с личен подпис на кандидата и на поръчителите.

За да станете групов член на БАП е необходимо:

За повече информация, материали и контакт можете да се обръщате към:

  • Секретаря на БАП – Людмила Величкова – 0878567309, email: luvelichkova@gmail.com