Актуално

Перспективи и бъдеще на интегративната психотерапия и психосоматика в България

Публикувано от БАП на 01.01.2020 г. в раздел Обучения, Публикации, Събития

Институт по Психосоматика и Интегративна психотерапия

Отворени врати: 08 февруари, 2020 от 15:00 ч.

Бул. „Христо Ботев“ № 69, зала за събития

Събитието е за всички, които се интересуват от интегративната психотерапия и психосоматика, както и от обучението в тези дисциплини в България.

Перспективи и бъдеще на интегративната психотерапия и психосоматика в България.

Ще се опитаме да отговорим на въпроси като:

Защо интегративна и защо психотерапевтите да се обучават в нея? Интеграцията на различни психотерапевтични модалности и подходи.

Защо интеграцията на тялото, ума и душата са най-верния път към здравето: психично, физично и духовно?

Защо човекът не може и не бива да се разглежда извън социо-културния контекст, в който съществува, извън семейството и системите, с които е свързан?

Как да интегрираме различни психотерапевтични методи и подходи така, че да помогнат най-добре на клиента?

Как да помагаме на клиентите си с едно ново разбиране на страданието?

Как тялото, умът и духът си влияят и къде да търсим хармонията и баланса?

9 оси на интеграция на личността

Интеграция на терапевта като личност. Какво е необходимо?

Еволюционният смисъл на болестите и тяхното прояление. Предизвикателствата пред психотерапията и медицината в 21-ви век.

Защо вече не можем да фрагментираме тялото и неговите части и да ги разделяме от психиката и духовността? За емоционалността и ролята й в психосоматичните заболявания. Алекситимия.

Психосоматика и соматопсихика. Защо лекарите все по-често насочват клиенти с медицински необясними симптоми и заболявания към психотерапевти? За автоимунните заболявания, психоонкологията и медицински необяснимите заболявания (МНЗ). Подготвени ли са психотерапевтите да оказват такава помощ?

На тези и всякакви други въпроси ще се опитаме да отговорим на 08.02.2020

Начало: 15:00 ч.

Вход: свободен

(Регистрация и потвърждение за участие по имейл на info@integrativetherapybg.com , за да предвидим големината на залата).

Място: БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69; Зала за лекции

За повече информация:

http://IntegrativeTherapyBg.com

info@integrativetherapybg.com

0885 26 44 00- Светла Банкова, психолог и психотерапевт

СЕО „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“

0898 67 74 00- Зорница Стоилкова- психолог и психотерапевт


Весели празници

Публикувано от БАП на 20.12.2019 г. в раздел Организационни, Събития

Veseli Praznici ot BAP-


Партньорска среща между Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование и Българска асоциация по психотерапия

Публикувано от БАП на 12.12.2019 г. в раздел Организационни, Събития

Educ

На 1 декември 2019 г. се състоя първата партньорска среща между двете организации. По време на срещата домакините от ЦИИНО представиха полетата на неформалното образование и мястото на психотерапията в тях на базата на идеите и опита си. Разказаха за дейността и мисията на ЦИИНО като научно звено към Софийския университет.

Участниците споделиха своя професионален път и интереси, като дискусията отвори място за намиране на пресечни точки между неформалното учене и психотерапията като форма на подкрепа. Обсъдиха се теми на общи интереси и възможности за сътрудничество през осмисляне за мястото на различните психотерапевтични подходи и модалности в практическото приложение на неформалното образование на студенти от бакалавърските и магистърските програми на Катедра „Социална работа”. Предстоят бъдещи срещи и дискусии.

Ще Ви информираме своевременно за следващата среща, в която ще имате възможност да предложите свои теми и въпроси за обсъждане във връзка с неформалното образование и психотерапията.


месечен семинар “Психосоматика”

Публикувано от БАП на 01.12.2019 г. в раздел Събития

Уважаеми колеги,

Продължава месечния семинар “Психосоматика”, иницииран от екипа на Звеното за психологична и немедицинска грижа в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания в София.

Той е отворен за колеги, имащи интерес към темата за теоретичните и приложни аспекти на психоаналитичната психосоматика, както и за лекари.

Провежда се всеки първи петък на месеца от 14 ч в сградата на болницата на ул. Пловдивско поле 6.

Предстои семинар на 10.01.2020 петък.

Заявки за участие можете да направите на: v.donkina@hematology.bg

Екип:
Велислава Донкина
Траянка Григорова
Антония Борисова-Радославова


От празника на психотерапията 23 ноември 2019г.

Публикувано от БАП на 24.11.2019 г. в раздел годишни награди за психотерапия, Събития

3esenБлагодарим Ви за споделения празник, колеги!

След светлините на общата ни празнична вечер, усмивките, наградите, емоциите, разговорите и размислите, изказваме благодарности към Къщата на София, която и тази есен домакинства за празника. Отново Фондация „Светът на Мария“, чиято мисия е да подкрепя развитието и заетостта на хората с интелектуални затруднения, приготви кетъринга за нас. За музиката и танците се грижеше Димитър Лазаров – Де Фуего. Визуалната идея на поканата ни е от Мартин Атанасов.

Подаръците за всеки дошъл на празника – картините-книгоразделители, са изработени от деца от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Княз Борис І“, гр. София. Надяваме се да са хубав цветен спомен за Вас.

Отличените с годишна награда за принос в психотерапията в България тази година са:

 • Управителния съвет на Българско дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), мандат 2016-2018 г. с председател Елена Евстатиева,
   Райна Вецова, зам.председател, Николай Златев, ковчежник, Георги Дамянов медии и социални медии, Инна Бранева за Значим принос в полето на психодрамата и груповата терапия в България
 • д-р Димо Станчев за Значим принос в приложението на принципите на психотерапията в България
 • д-р Гълъбина Тарашоева за Цялостен принос в развитието на психотерапията в България

Благодарим на комитета по номинациите за награди на БАП, които се ангажираха и обсъждаха предложенията за награди:

· Галина Дойчинова – Дружество по психоаналитична психотерапия
· Петър Цикалов – Българското дружество по психодрама и групова терапия
· Даниела Найденова – Българска асоциация по музикотерапия
· Лилия Ахтарова – Българска асоциация по музикотерапия
· Елена Кръстева – Българска асоциация по фамилна терапия
· Ангел Томов – координатор и наблюдаващ представител на УС на БАП

Благодарим на усмихнатите доброволки Джулия, която посрещаше гостите и Анна, която се грижеше сборниците на БАП да бъдат на разположение за разглеждане и закупуване.

За нас – Управителния съвет, които се стараем да срещаме, да обединяваме, да работим и да се радваме заедно с колегите, да се свързваме с каузи, стои надеждата и усещането за споделеност и приятна празнична вечер. Събираме енергия за следващото посрещане!

Хубав слънчев ден от нас!

УС на БАП

празник психотерапия 2019-1 празник психотерапия 2019-2 празник психотерапия 2019-3


Интердисциплинарни предизвикателства и психотерапевтична подкрепа в неформалното образование

Публикувано от БАП на 21.11.2019 г. в раздел Събития

ПОКАНА за Работна среща на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) и Българската асоциация по  психотерапия (БАП)

Уважаеми членове на ЦИИНО и БАП,

Заповядайте на първата работна среща на двете организации, на която ще потърсим допирни точки и общи интердисциплинарни визии за развитието на многообразния сектор на неформалното обучение и образование. Фокусът този път ще е върху мястото на психотерапевтичната подкрепа за процесите и дейностите за неформално учене и обучение на деца, младежи и възрастни. Надяваме се дискусията да ни подскаже пътищата и темите за бъдещо академично и практическо сътрудничество.

Проф. д-р Силвия Николаева, ръководител на ЦИИНО

1 декември 2019 г.,

15:00 – 16:00 ч.

 

Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

 аудитория 45, Южно крило, ет. 2


Есенни настроения

Публикувано от БАП на 06.11.2019 г. в раздел Организационни, Събития

3esen

 

 

Идва зряла есен и за пореден път тя ще донесе със себе си и нашия празник –

23 ноември – ПРАЗНИКЪТ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА

И тази година Ви каним с усмивка да отпразнуваме срещите помежду ни, принадлежността ни към колегията и професията, участието на всеки по личен начин в общата ни история.

Заповядайте, да почетем празника ни, нас самите и онова, което ни предстои, на 23 ноември, събота, от 19 часа в Къщата на София.

Традиционно ще бъдат отличени наши колеги с годишните награди на БАП за принос в развитието на психотерапията в България.

 

Всяка година е различна.
Всяка година по същото време.

Ще ви очакваме,
УС на БАП


ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

Публикувано от БАП на 05.11.2019 г. в раздел Конференции, Събития

BAP Summary table EthicsУважаеми колеги,

Тази година поставихме началото на поредица от срещи за обсъждане на въпроси, свързани с професионалната етика и деонтология в психотерапевтичната практика.

Като практикуващи хуманна професия, каквато е психотерапията, всички ние се опираме на основни ценности, които съставят личността ни и имаме своите базисни етични принципи, които прилагаме в практиката си.

БАП е създал Етичен кодекс, около който всички членуващи в асоциацията сме обединени. Същевременно, от години дискутираме помежду си неформално нуждата да обръщаме специално внимание на професионалната етика.

Организирахме първа среща под надслов „ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ”, на която бяха поканени всички психотерапевтични школи, които са групови членове на БАП, заедно с Комисията по етика, Комисията по стандартите и Управителния съвет на БАП.

Тук може да изтеглите

РЕЗЮМЕ ОТ КРЪГЛАТА МАСА И АКЦЕНТИ ОТ ДИСКУСИИТЕ В МАЛКИТЕ ГРУПИ

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
2019 – Ирина Лазарова, БАКПП

СТАНДАРТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО РАЗВИТИЕ НА EAP


Психоанализа в България: тук и сега

Публикувано от БАП на 15.10.2019 г. в раздел Събития

unnamedНа 25 октомври излиза от печат „Психоанализа в България: тук и сега” – сборник с текстове от изтъкнати бългaрски псиxоaнaлитици и изследовaтели нa псиxоaнaлизaтa с автор и съставител проф. д-р Орлин Тодоров.

Сборникът „Психоанализа в България: тук и сега“ е уникален както със своето съдържание, така и по отношение на осъществяването си. Тук се съдържат интригуващи текстове, представящи съвременното състояние на психоаналитичната теория и практика. Авторите са психоаналитици от всички официални дружества, психоаналитични психотерапевти и академични изследователи. Само по себе си това е рядък пример за колегиален диалог и взаимно разбиране, което няма много аналози по света. Статиите в тази книга са равностойно рецензирани, а това им придава професионална стойност и внася един общ тон в представянето на психоаналитичната ситуация у нас.

„Навярно самият начин на съществуване на теоретичните и клинични разсъждения днес, разтворени в една разширяваща се дискурсивна вселена, не предполага да обозначаваме научните или клинични приноси толкова категорично, камо ли да ги свързваме така цялостно с имената на отделни фигури – създатели (Фройд, Клайн, Лакан). Аз все пак ще посоча посоки или направления в психоанализата днес, които видимо задвижват промени и оживяват теоретичното и клинично мислене, като същевременно имат значим отзвук извън границите на собствената ни дисциплина. Идеи и практики, които продължават да поддържат невероятната привлекателност на психоанализата.“ – Орлин Тодоров

АВТОРИTE В СБОРНИКА: Валентин Калинов, Венцеслав Вътов, Весела Банова, Владимир Градев, Диана Циркова, Евгений Генчев, Елка Божкова, Кимон Ганев, Миглена Николчина, Моника Богданова, Никола Атанасов, Николай Колев, Орлин Тодоров, Румяна Крумова-Пешева, Светлозар Василев, Светослав Савов

С миниатюрни изключения, всички участници в настоящия сборник са личности, които са участвали почти на всички етапи и нива на установяване на психоанализата в България. Сред нас са първият българин, квалифициран като психоаналитик на Международната психоаналитична асоциация (Н. Колев). Хората, които осъществиха първите контакти с международни психоаналитични институции и се квалифицираха като български психоаналитици, работещи в България. Тук са едни от първите психоаналитични психотерапевти, създателите на първите психоаналитично ориентирани клинични центрове. Университетски професори, провели първите курсове и лекции, посветени на психоаналитичното знание. Сред нас са автори на първите книги по психоанализа, писани от реално практикуващи психоаналитици и психотерапевти, редактори на първите сериозни поредици за психоаналитична литература…

Премиерата на книгата „Психоанализа в България: тук и сега” ще се състои на 29 октомври, вторник, в литературен клуб „Перото”, НДК, от 19:00 ч. в присъствието на съставителя и авторите, включени в сборника!


Открито е специализирано звено за психологична и немедицинска грижа в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Публикувано от БАП на 03.09.2019 г. в раздел Събития

На 29 август 2019г., в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания /НСБАЛХЗ/ бе представено специализирано звено за психологична и немедицинска грижа. Дейността му ще в унисон с добрата психоаналитична практика и цели да постигне завършен терапевтичен цикъл на пациентите.

Това е първият изцяло психоаналитично работещ сектор за немедицинска грижа, създаден като част от болнично заведение в България.

Екипът се състои от психоаналитици и психоаналитично работещи психотерапевти – д-р Велислава Донкина, д-р Траянка Григорова, доц. Моника Богданова, Антония Борисова-Радославова, доброволци и практиканти.

Работата му ще е в унисон с добрата психоаналитична практика и цели да постигне завършен терапевтичен цикъл на пациентите. Дейностите на звеното ще са насочени към две таргетни групи. Първата са пациентите на болницата, техните семейства, близки, които ще получат услугите безплатно. Ще се работи основно чрез индивидуални консултативни срещи, психотерапевтично проследяване по време на лечението или трансплантация на стволови клетки, ще се сформират и групи за емоционална подкрепа. Създадена е специална стая за пациенти, в която хората ще се срещат освен с психолога и със своя лекар. В спокойна и уединена обстановка те ще имат възможност да поговорят със специалисти за лечението, предстоящите процедури или трансплантация. Звеното ще осъществява терапевтична и научно-семинарна дейност.

Повече за звеното ще чуете във видеото от клиничния психолог на болницата д-р Велислава Донкина.

 


„Психоанализа и филмово изкуство“

Публикувано от БАП на 27.08.2019 г. в раздел Събития

ФОПЦ „Алтернативи за култура и образование“ представя  проект от асоциираната програма на Пловдив – Културна столица на Европа 2019 : „Психоанализа и филмово изкуство“ – Прожекция на български игрален филм „След края на света“ с последваща  дискусия:„Толерантността като отношение към Другия”
Дата: 28.(събота)  септември 2019г.
Място: Пловдивски Културен институт, ул. „Ив. Перперлиев“5
Час: от 17.00 до 19.30 часа
Програмата може да изтеглите от ТУК
Проектът „ Психоанализа и филмово изкуство – „След  края на света” е насочен към отваряне на пространство за дискусия и изследване на спецификата на съжителството на различните културни общности в гр. Пловдив. В своето историческо развитие, гр. Пловдив е град  на различни граници. Градът е известен със своят мултикултурност и толерантност на жителите си през различните исторически епохи. Описаната тематика на филма „След края на света” разглежда живота на хората през призмата на културното многообразие във времето на разпад на традиционните ценности и упадък на бащината метафора.
„След края на света“ е български игрален филм (драма) от 1998 година на режисьора Иван Ничев, по сценарий на Анжел Вагенщайн.
Заповядайте на приятелска среща- разговор на 28 септември(събота) от 17 часа в гр. Пловдив, Пловдивски културен Институт , улица „Иван Перпелиев“ 5
Събитието има благотворителен характер.
Входът е 10 лева. Средствата ще бъдат дарени за терапевтична работа с деца със синдром на Даун

Информиране за оттегляне на награда

Публикувано от БАП на 12.07.2019 г. в раздел Организационни, Събития

Уважаеми колеги, членове на БАП,

На 28.05.2019г. беше взето последващо решение наградата на проф. Валдо Бернаскони за цялостен принос към развитието на телесната психотерапия в България да бъде оттеглена поради несъответствие с установените от БАП етични принципи на работа и липсата на съгласие в професионалната общност.

Управителният съвет изказва извинение към членовете на БАП за създадената атмосфера на неяснота.

За да бъде отворен и ясен целият процес на номиниране и избиране на личност, достойна за наградата на БАП, УС изработи предложение за Процедури за номиниране, които можете да прочетете на сайта http://www.psychotherapy-bg.org/?p=2260

УС на БАП смята въпросите, свързани с етиката в психотерапията за изключително важни и базисни за работата ни и сме категорични, че е необходимо да отворим широко обсъждане по темата. Стартираме процес на срещи в различни формати, в които ще се дискутират етични въпроси. Разчитаме на активното участие на психотерапевтите и груповите членове на БАП в тези формати защото това е тема, който е значима и обединяваща общността.

Първото обявено на общото ни събрание събитие е Кръгла маса за етиката, коeто е в процес на организиране. Ще Ви държим информирани за събитието.

При нужда от още информация или възникнали въпроси, можете да се обърнете към УС по мейла.

 

С уважение,

От името на УС на БАП

Марина Ангелова – Председател на УС


Дни на психологичната помощ в болница

Публикувано от БАП на 03.03.2019 г. в раздел Събития

Untitled-1

“Как да останеш жив до края? Как може животът да не бъде компрометиран? Как да се борим, за да не успеят медицината, болницата и техниката да откраднат на човека болестта и смъртта?

Пиер Марти

 

“Дни на психологичната помощ в болнична среда”

Организирани от

Българско научно дружество по военна медицина и Военномедицинска Академия

30.03 – 31.03.2019г.

ВМА – София

бул. Св. Георги Софийски , 3

Аула, зала 7, зала 10

Регистрация:

 До 20.03.2019г.

Студенти и специализанти: 30 лв.

Работещи професионалисти: 50 лв.

 

След 20.03.2019г.и на място:

Студенти и специализанти: 40 лв.

Работещи професионалисти: 60 лв.

 

Моля, попълнете регистрационната бланка и я изпратете на ел.адрес: pramatarov@vma.bg

 Таксата за участие може да бъде превеждана на сметката на Българското научно дружество по военна медицина, като основание за плащане моля да посочите трите си имена и “участие в конференция”.

IBAN: BG50UNCR70001522177684

BIC: UNCRBGSF

 

ПРОГРАМА

30.03.2019г. СЪБОТА

8.00-9.00 Регистрация
9.00 – 9.30 ОТКРИВАНЕ (АУЛА)Житейските срещи в радост и болест или болниците, хората и живота (исторически контекст и практика по света).
9.30 –11.00 ПЪРВИ ПЛЕНАРЕН МОДУЛ
Важността и мястото на психологичната помощ: история, традиции, иновации (представяне на практиката на колеги в болнична среда)
“От феталната болка до страданието на възрастния” – работата в неонатология, доц. дпн Моника Богданова, психоаналитик, Директор на терапевтично-обучителен център “Зеленият двор”
“Лице в лице с тежкото заболяване- пациенти, лекари, близки”,д-р Маргарита Тарейн, клиничен психолог, Аджибадем Сити Клиник, Онкологичен център
“Колко високо е качеството на едно злокачествено заболяване”-грижата за  пациенти с костномозъчни трансплантации, д-р Велислава Донкина , клиничен психолог, СБАЛХЗ / Сектор “Психотерапия, консултиране и кризисни интервенции”, ВМА
”Психологична и психотерапевтична практика с донори и реципиенти на органна трансплантация”, проф. Румяна Крумова – Пешева, СУ “ Св. Климент Охридски”, д-р Х. Пешев, Военномедицинска Академия София
11.00-11.30 кафе пауза
11.30- 12.30 Постпленарна дискусия  – въпроси и отговори
12.30 – 14.00 Обяд
Предложение за обяд:
Ресторант “Пей Сърце”, бул. Св.Георги Софийски, № 32
14.00-16.00 ВТОРИ ПЛЕНАРЕН МОДУЛ С ПАРАЛЕЛНИ ПАНЕЛИ НА ГЛАВНАТА СЕКЦИЯ
СЕРИЯ ПРАКТИКИ „Най-доброто, което можем да направим, е да забравим“ – процесът през опита на лекарите (индивидуални презентации)
ЗАЛА 10 ”Лошите новини – на кого, кой, кога, как“, д-р Мирослав Ненков, анестезиолог-реаниматор,  Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА
”Трудните моменти, трудните теми или трудните болни – проблеми при комуникацията с пациенти”, д-р Пенка Ганева, хематолог, Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, СБАЛХЗ София
„Психичното здраве през погледа на един лаик (иначе казано – анестезиолог)”, д-р Любомира Кънчева, анестезиолог-реаниматор,  Клиника по анестезиология и интензивно лечение ВМА
”Достъпът до психологична подкрепа – предизвикателство за пациента и за медицинския персонал”, д-р Камелия Милчева, Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки, СБАЛХЗ София
ЗАЛА 7 „Срещата лекар- психолог”, Вяра Виделова, клиничен психолог, Дружество за психоаналитична психотерапия
„Възможни импликации на психологичната грижа в детска болница: психологът между детето, неговите родители и неговия педиатър”, Петя Петрова, детски психолог, СБАЛДБ “Проф. д-р Иван Митев“, Фондация “За нашите деца”
„Проблемът със стандартизираните методи при клинично психологично изследване в болнична среда или как със стандартни методи да изследваш нестандартни деца“, гл.ас.д-р Вероника Иванова, клиничен психолог, проф.Иван Александров, д.пс.н.,клиничен психолог, МБАЛ Св.Марина – Варна
16.00-16.30 кафе пауза
16.30-17.00 “Среща, която лекува – терапия, асистирана от животни”, Люба Кенарова, треньор по конен спорт, Държавен шампион по обездка на България за 2018г.,
ЗАЛА 10
17.00 – 18.00 “Psychogenic diseases in infancy – study by Rene A. Spitz,1952 – прожекция с превод и дискусия, Людмила Величкова, психоаналитичен психотерапевт, Дружество за психоаналитична психотерапия
18.00 Коктейл, фоайе ВМА, ет. 2

 

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

19.00 „Контрабасът“, моноспектакъл на Валентин Ганев, Народен театър „Иван Вазов“. Моля, резервирайте желанието си за посещение до 15.03.2019г. на e-mail: pramatarov@vma.bg

31.03.2019 г. НЕДЕЛЯ

 

9.30-11.00 ТРЕТИ ПЛЕНАРЕН МОДУЛ

„Балинтовият подход или грижата ЗА лекарите”

АУЛА       „Балинт групи в контекста на интензивната болнична помощ“ – Балинт групите като част от грижата за лекарите в КАИЛ ВМА, д-р Велислава Донкина, клиничен психолог, сертифициран балинтов лидер
      ”Между професионалното и личното”, Весела Христова, психоаналитик
11.00-11.30 кафе пауза
11.30-13.00 ПАРАЛЕЛНИ ПАНЕЛИ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ЗАЛА 10       ”Насищане на сестринската грижа с психологична подкрепа”, Ина Бачева, специалист по здравни грижи, Клиника по Хематология, ВМА
      “Синдромът на пост-интензивните грижи”, Виктория Лолева, специалист по здравни грижи, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА
      “Отношения и проблеми в общуването между сестрата и пациента в реанимация”, Десислава Йорданова, специалист по здравни грижи, Елка Евлогиева-Фаткова, специалист по здравни грижи, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА
13.00-14.00 PEER TO PEER WORKSHOP
ЗАЛА 7 „Теоретични и клинични аспекти на работата с пациенти в болница през психоаналитичната перспектива” – началото на една клинична практика , Венцислав Герасимов, клиничен психолог, Дружество за психоаналитична терапия
14.00 ЗАКРИВАНЕ (АУЛА)
14.30 Конферентен неделен обяд “… И просеко”, Ресторант Aubergine, ул. Карнеги 11

 

Срещу баджа си от конференцията получавате комплимент 10% отстъпка.

Моля да посочите желанието си за посещение до 15.03.2019г. на ел.адрес: ivo.chalakov@gmail.com, тъй като местата са ограничени!


Дни на Франсоаз Долто в България

Публикувано от БАП на 24.02.2019 г. в раздел Събития

Имаме удоволствието да Ви поканим за осма поредна година на Дни на Франсоаз Долто в България!

Тази година ще (се опитаме отново да) останем в полето на не-знанието, провокирайки се взаимно, четейки (се) с Франсоаз Долто.

Как усещаме провокацията при работата с бебета и малки деца? Как чутото в срещите ни с бебетата, децата и семействата ни провокира? А тези с преждевременно родените бебета? С бебетата и децата с увреждане? Какво означава работа с трансфера и контратрансфера? Дали е възможно да разберем страданието без да сме разбрали себе си? И какви отговори всъщност търсим, четейки различни текстове? Има ли една парадигма и дали е възможен холистичният подход? Какво ни казва историята с най-големите десиденти на Фройд?

Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), търсенето е в основата на добрата работа, а отговорите често се крият в динамиката.

Залагаме на „работата с текстове“ – познат метод за развитие на специалисти в различни полета – чрез анализ и оличностяване знанието става част от работата. Надяваме се, че въпросите-нишки към (по-)знанието, ще бъдат акценти, върху които да (по-)мислим.

Ще поговорим за няколко нови книги, които могат да станат отправна точка за анализи, срещайки теорията с практиката.

Идеите на Франсоаз Долто ще очертават стила и разбирането, а доц. дпн М. Богданова ще представи практиката за посрещане в Център за бебета и деца „Франсоаз Долто” – в търсенето на отговори за особеностите при приема на бебета, малки деца и техните семейства.

Филмите, които сме избрали тази година ще дадат възможност за представяне на клиничен опит.

Продължаваме идеята – раз-лично и аналитично!

Започваме на 18 Май 2019 г., 9:30 ч.

За информация и записвания: https://zeleniatdvor.org/дни-на-франсоаз-долто-в-българия-2019-ка/


Трансферът в институцията. Аспекти на комуникацията в професионална среда. Как посрещаме различните други около нас?

Публикувано от БАП на 21.02.2019 г. в раздел Събития

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

и Център за международна интеграция и повишаване на квалификацията

организира международен семинар с участието на г-н Марко Фокхи, психоаналитик от Милано, Италия на тема:

Трансферът в институцията. Аспекти на комуникацията в професионална среда. Как посрещаме различните  други около нас?

 

П Р О Г Р А М А

23 март (събота) 2019г.

 9.30 – 10.00 Регистрация
10.00 -10.15 Приветствие към участниците –

проф. д-р Йорданка Алексиева, зам. ректор

10.15-10.30 Въведение в темата – Йорданка Христозова,Phd, психоаналитично формиране, лектор
10.15-12.30 Лекция “ Трансферът в институцията.  Аспекти на комуникацията в професионална среда“
12.30-14.30 Обедна почивка
14-30- 16.00 Представяне на случаи и дискусия
16.00 -16.15 Сертификати и закриване

 

Гост лектор – Г-н Марко Фоки, практикуващ психоаналитик от Милано, Италия (AME), бивш президент на Scuola Lacaniana di psycoanalisi, член на Световната асоциация по психоанализа, Директор на Фройдиски институт, Милано. Г-н Фоки има публикации в авторитетни международни издания, както и издадени книги, като “Несъзнатото в класната стая“, 2015г.

Заплащане – по банков път :

Университет по хранителни технологии

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

Име на вносителя и семинар „Трансферът в институцията“

 

Такса – 60 лева

Студенти- 20 лева

Издават се сертификати , кредити- 0,5 кредита

Осигурен е превод

За допълн. информация:

тел. 0898677495, г-жа Христозова

e mail: yhristozova@gmail.com

 


8 Психодрама Фестивал, гр. Пловдив – 21 – 24 март 2019

Публикувано от БАП на 15.02.2019 г. в раздел Конференции, Събития

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим

Да участвате, посетите, или само да надникнете
На 8 Психодрама Фестивал, гр. Пловдив – 21 – 24 март 2019

Основна кауза на Психодрама Фестивал е среща на професионалисти от областта на социалната работа, образованието, психологията и психотерапията, изкуствата и мениджмънта – за обмяна на опит и практическо представяне на подходи за работа с хора.

Във Фестивала са включени уъркшопи от различни водещи – психотерапевти, психодраматисти и непсиходраматисти, хора на изкуството; хора, съчетаващи различни форми на работа с хора; от България и други страни.
Психодрама Фестивал, гр.Пловдив, се провежда ежегодно от 2011 г., и до момента е събрал над 1600 участници, в общо около 220 уъркшопа.

В Програмата на 8 Психодрама Фестивал са включени уъркшопи, представящи работа с групи; арт-терапевтични техники за работа с деца и възрастни; подходи, техники и ролеви игри; дискусии; театри.

В 4-те дни на Фестивала са предвидени 37 платени уъркшопа и 12 безплатни Общи сесии и Вечерни събития.

Цена за един уъркшоп

30 лв

Цена за 5 уъркшопа

125 лв

Цена за цял пас в Психодрама Фестивал  /всички събития, 4 дни, без парти/

210 лв

Общите сесии и Вечерните събития са безплатни.
Студентите ползват намаление за уъркшопите.
Всяко събитие или уъркшоп са отделни, и могат да бъдат посетени без обвързване с нещо друго.
Желаещите могат да получат сертфикат за своето участие.
Заповядайте да обменим личен и професионален опит, и да споделим магията на Фестивала!

От екипа на Психодрама Фестивал и Фондация Кентавър Арт

ПРОГРАМА на Фестивала в табличен вариант:
https://www.ngobg.info/bg/documents/3264/programa_psychodrama_fest_2019_bg.pdf
.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за събитията и водещите:
https://www.ngobg.info/bg/documents/3264/programa_info_2019_bg.pdf
.
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за участници:
https://www.ngobg.info/bg/documents/3264/registration_form_participant_bg_2019.doc
.
Уъркшопи с ограничение в броя на участниците:
https://psychodramafestival.eu/bg/workshops_with_limited_number_of_participants/


„25 години ДППБ – устои и развитие в позитивната и транскултурална психотерапия“

Публикувано от БАП на 10.02.2019 г. в раздел Конференции, Събития

изображение

Уважаеми колеги,

Дружеството по позитивна психотерапия в България Ви кани да участвате в Юбилейна конференция под надслов „25 години ДППБ – устои и развитие в позитивната и транскултурална психотерапия“.

Конференцията ще се проведе от 17-ти и до 19-ти май 2019 година в град Варна, хотел „Черно море”.

За пореден път очакваме конференцията да се превърне в научно-практически форум за споделяне на собствена добра практика в хода на обучението и работата ви като позитивни психотерапевти.

Наша цел е да окуражим дискусиите и сътрудничеството в добрата практика на позитивните психотерапевти у нас.

Очакваме предложения за включване в конференцията с:

 • Доклади (до 20 мин.)
 • Презентации ( до 45 мин.)
 • Work-shops ( 1 ½ час)

Всяко предложение следва да включва:

 1. Име (имена) на авторите
 2. Адрес (електронен) на първия автор
 3. Заглавие
 4. Предпочитан формат на представяне
 5. Резюме (до 15 реда)

 

Такса правоучастие в конференцията (вкл. участие във всички представяния, папка с материали, книга с публикации, коктейл):

 • за членове на ДППБ – 130 лв.
 • за нечленове – 150 лв.

 

Важни дати за желаещите да се включат с доклад, презентация или уъркшоп:

До 20.02.2019г. – изпращане на заявка за участие и резюме по електронна поща на адрес – sekretardppb@gmail.com

До 10.03.2019г. – получаване на потвърждение за участие в конференцията

До 30.03.2019– изпращане на материалите в пълен текст (на български и английски език) за поместване в сборник от конференцията, на адрес: sekretardppb@gmail.com

Повече информация на тел. 0878 321 033 и в интернет страницата на ДППБ

Отворени врати на Институт по психосоматика и интегративна психотерапия

Публикувано от БАП на 20.01.2019 г. в раздел Събития

Институт по психосоматика и интегративна психотерапия

Ви кани на

Отворени врати на 17.02.2019 от 17:02.2019 от 15:00 ч.

Събитието е за всички, които се интересуват от интегративната психотерапия и психосоматика.

Перспективи и бъдеще на интегративната психотерапия и психосоматика в България. Защо интегративна и защо психотерапевтите да се обучават в нея? Интеграцията на различни психотерапевтични модалности и подходи.

Защо интеграцията на тялото, ума и душата са най-верния път към здравето: психично, физично и духовно? Защо човекът не може и не бива да се разглежда извън социо-културния контекст, в който съществува, извън семейството и системите, с които е свързан?

Как да интегрираме различни психотерапевтични методи и подходи така, че да помогнат най-добре на клиента?

9те оси

 • Интеграция на терапевта като личност. Какво е необходимо?
 • Еволюционният смисъл на болестите и тяхното прояление. Предизвикателствата пред психологията и медицината в 21-ви век.
 • Как да помагаме на клиентите си с едно ново разбиране на страданието?
 • Как тялото, умът и духът си влияят и къде да търсим хармонията и баланса?
 • Защо вече не можем да фрагментираме тялото и неговите части и да ги разделяме от психиката и духовността? За емоционалността и ролята й в психосоматичните заболявания. Алекситимия.
 • Психосоматика и соматопсихика. Защо лекарите все по-често насочват клиенти с медицински необясними симптоми и заболявания към психотерапевти? За автоимунните заболявания, психоонкологията и Подготвени ли са психотерапевтите да оказват такава помощ?

 

Начало: 15:00 ч.

Вход: свободен

потвърждение за участие по имейл на info@integrativetherapybg.com

Място: БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69

Зала за лекции

За повече информация:

https://www.facebook.com/events/241254390122739/

http://IntegrativeTherapyBg.com

info@integrativetherapybg.com

0885 26 44 00- Светла Банкова, психолог и психотерапевт

СЕО „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“

0898 677400- Зорница Стоилкова- психолог и психотерапевт


„Социодрама и социална промяна“

Публикувано от БАП на г. в раздел Събития

Anons SOf_Symeonidou_Page_1

„Социодрама и социална промяна“

Психодрамата и Социодрамата са действени методи създадени от Д.Л.Морено.

Те са израз на Ролевата  теория за личността и философията му за Спонтанността и Креативността.

Социодрамата е този от двата метода,който се фокусира върху групата, социалните феномени и колективните роли.

Социалната промяна е динамичен процес и ние всички участваме в него. Най-често участието ни  се осъществява през нашите професионални и обществени роли.

Настоящият семинар предоставя пространство за онези от нас,които са заинтересувани да изследват естеството на своето социално участие и как то влияе на социалната промяна в техните общности.

Като жив и непосредствен метод Социодрамата ще допринесе това изследване само по себе си да се превърне във фактор на положителна Социална промяна.

Семинарът е подходящ за психодраматисти, терапевти от различни модалности, педагози, социални работници и други специалисти, заинтересовани от темата.

 

София Симеониду

София живее в Гърция. Завършва социални и поведенчески науки с магистърска степен по психология. Дипломиран психодрама терапевт от 2002 г. Тя е основен треньор и директор на Центъра за изследване и прилагане на психодрама в Солун (CESAP), член на FEPTO.
От 1997 г. работи в областта на правата на човека, в сътрудничество с гръцката неправителствена организация ARSIS (Социална организация за подкрепа на младежта) и по-специално обучение в областта на правата на човека с младежи, млади правонарушители и младежи в опасност от социално изключване.

София е супервизор на научния персонал и служителите в ARSIS, Medicines du Monde и други организации. През последните две години развива широк опит в организирането и наблюдението на нови методологии за подпомагане на социалните учени, работещи в областта на бежанците.
София Симеониду е психодрама терапевт, обучител и супервизор, Директор на Центърът  за изследване и прилагане на психодрама, (CESAP)в Солун, Гърция

 

Записването става чрез  попълване на  регистрационна форма:

 

https://docs.google.com/forms/d/1kme7c3x2-fDuP0J3nqdjBG9QEpyKDmksoCze2fyWaDE/edit?usp=sharing

и плащане по банков път.

Очакваме ви!

Срокове за регистрация и видове такси:

 

 • Ранна регистрация до 20 Януари 2019

 

Такса „ранна регистрация“: 180 лв.
Отстъпка за членове на БДПГТ – 30% 126 лв.
Отстъпка за колеги в процес на обучение в обучителни институти, членове на FEPTO – 10% 162 лв.
Отстъпка за членове на БАП – 10% 162 лв.

 

 • Късна регистрация, след 20.02.2019

 

                Такса „късна регистрация“: 220 лв.
Отстъпка за членове на БДПГТ – 30 % 154 лв.
Отстъпка за колеги в процес на обучение в обучителни институти, членове на FEPTO – 10% 198 лв.
Отстъпка за членове на  БАП – 10% 198 лв.

 

Банкова сметка на БДПГТ

IBAN:   BG96STSA93000023432301

BIC: BGSTSABGSF, БАНКА ДСК

В полето „Основание  за плащане” моля, посочете: Такса участие „Социодрама и социална промяна“

Мястото на провеждане на семинара ще бъде съобщено допълнително.

За допълнителна информация:

0887132890  Райна Вецова,

0897803257 Елена Евстатиева

 

 


За психотерапията с усмивка!

Публикувано от БАП на 11.11.2018 г. в раздел Събития

03-facebook-event-image

Уважаеми колеги и съмишленици,

23 ноември, нашият професионален празник, отново е на няколко седмици отстояние. В края на лятото се попитахме какво да го правим, как да го отбележим и дали ще споделите нашия ентусиазъм да си го случим. После се посъветвахме с мнозина от Вас и така стигнахме до днешната ПОКАНА.

Силно се надяваме да откриете в себе си онова, което задвижи нас: потребността да продължим традицията да творим своя си уютна общност, в която да успяваме да си говорим смислено, да пийваме по чаша вино заедно и да си разменяме усмивки на празник като предстоящия.
Каним Ви да го направим в петък, на 23 ноември, 2018 г., в „Къщата на София” на ул. “Миджур” 12. Заповядайте там във времето от 19 до 22 ч.

На първо място, тогава ще имаме възможност да благодарим на членовете на предходния Управителен съвет на БАП, а именно: д-р Димо Станчев, Анелия Василева, Инна Бранева, Людмила Величкова, Марина Ангелова, Моника Богданова и доц. Цветанка Хубенова за всички усилия, време и ентусиазъм в организирането на висококачествения професионалния живот на БАП през периода 2015-2018 г.

Ще можем, също, да се срещнем с познати и непознати колеги; да споделим различни погледи към психотерапията; да похапнем и заедно да се насладим на изпълненията на колегите ни музикотерапевти.

Разбира се, ще оповестим и онези измежду нас, които номинирахте да бъдат почетени от общността на Българската асоциация по психотерапия за принос в различни професионални направления. На някои от тях ще имаме възможност да честитим лично, а и да се вдъхновим за труд и постижения, които един ден да ни осигурят подобна почит. Кой не би си го пожелал :)

Дрескод: красив, без обезателно да е бален (но защо пък не и с бляскаво колие или папионка!?). Звездите в погледа са повече от добре дошли!

Своят индивидуален принос от 20 лв. за кетъринга и напитките ще имаме възможност да направим на влизане в Къщата на София.

Независимо от това дали чувстваме мястото си в колегията като част от корените или ствола на професионалното ни дърво, като заякнал вече клон или все още тъничка вейка, като укрепнало листо-ветеран или поникващо листенце, всеки от нас има своето място и значимост за неговия и своя живот и професионално и лично здраве и благополучие! И ние с радост ще посрещнем всеки от Вас на предстоящата (почти) семейна среща! Заповядайте.

Доскоро
от нас, настоящите
членове на Управителния съвет на
Българската асоциация по психотерапия

Обобщение:

Кога? 23.11.2018, 19-22 ч.
Къде? Къщата на София, ул. “Миджур” 12
Дрескод: красив
Личен принос: 20 лв.


„Младите хора и психичното здраве в един променящ се свят“

Публикувано от БАП на 08.10.2018 г. в раздел Събития

Дневният стационар на Психиатричната клиника към УМБАЛ „Александровска“ организира

Ден на отворените врати

За повече информация можете да посетите сайта http://info-psy.com/cveten/


48-ми Европейски конгрес по когнитивна терапия

Публикувано от БАП на 29.08.2018 г. в раздел Без категория, Конференции, Събития

BG (2)

Конгресът включва  както обучителна, така и научна програма, организирана в 13 предконгресни уъркшопа, 23 ключови лекции, 38 симпозиума, 4 кръгли маси, 23 вътреконгресни уъркшопа, 7 мастер-класове, 70 индивдуални доклада и 136 постера. Ще присъстват големи имена в когнитивно-поведенческата терапия като Джудит Бек, Дейвид Кларк, Пол Салковскис, Кийт Добсън, Стефан Хофман, Стив Холън, Арноуд Арнц, Пол Гилбърт и др.

сайтът на конгреса е www.eabct2018.org


„МОЩ И НЕМОЩ В ГРУПИ“ 2018

Публикувано от БАП на 25.07.2018 г. в раздел Събития

ВТОРО ИЗДАНИЕ

„Мощ и немощ в групи“ е групово-динамична лаборатория организирана веднъж годишно. Подходящо е за професионалисти чиято практика налага работа с малки и големи групи хора, практика която ги поставя в центъра на взаимоотношения натоварени със специфична групова диманикма: отношения с пациенти, клиенти, служители, колеги, обучавани, обучаващи, служители, мендижъри.

Особено вдъхновяваща лабораторията е и за професионалисти на свободна практика, които традиционно работят сами или в малки екипи. Лабораторията им дава възможност за обмен и професионално споделяне в бщност от колеги.

За всеки участник, лабораторията оставя трайна следа и въздействие, от които черпи идеи, опит и разбира се нови контакти.

Място: Марина Кейп, Ахелой

Дати: 21 Септември – 24 Септември

Водещ фасилитатор на лабораторията и ръководител на екипа – Проф. Марин Игнатов

Фасилитатори малки групи: съставът им зависи от броят на записалите се.

 

Участието в групово-динамичната лаборатория се признава за личен опит в група за личностно развитие и носи кредити в Програмата за фасилитатори / водещи на възстановителни практики на La Conference SARL.

За регистрация:   https://goo.gl/forms/DsnYiDl7Y4ALuyV62

 

Такса участие, заплатена до 10 Септември 2018 е 320 лв., което обезпечава вашето участие в лабораторията, без изхранване и хотелско настаняване.

Такса участие, заплатена след 10 Септември е 420 лв.

Хотелското настаняване в Марина Кейп за 3 дни:  http://marinacape.com/bg/ е извън посочената такса и не зависи от типа регистрация.  Цените по-долу включват: 3 нощувки, 3 закуски и 3 обяда, ползване на два басейна, шезлонг, чадър, безплатен паркинг, медицински застраховки, туристически такси. Заплащането за настаняването може да стане по банков път по всяко време до 20 Септември, в това число и място, при регистрацията преди събитието.

– 165 лв.за единично настаняване в студио

– 105 лв. за двойно настаняване в студио

–  130 лв. за придружители.

ВАЖНО: Придружители не се допускат в работата на групово-динамичната лаборатория и следва да бъдат информирани, че времето за общата социалната програма е строго фиксирано и силно ограничено. Извън общата програма те могат да се възползват от предложенията на Марина Кей.

Банкова информация:

IBAN BG12STSA93000024419139

BIC: STSABGSF   La Confèrence ООД

Основание: „Мощ и немощ в групи“ 2018

За допълнителна информация или въпроси, които възникват може да се свържеге  по имейл и телефон с: Елена Евстатиева 0897803257

Laconference.SARL@gmail.com

 

МЕТОДИКА И СПЕЦИФИЧЕН СЕТИНГ

Групово-динамичната лаборатория за професионалисти създава условия за уникално по своите характеристики общуване. То е експериментиращо и във висока степен изкуствено. Може да се твърди, че е артистично и има характер на изкуство както за участниците, така и за фасилитаторите. Някои смятат, че лабораторията е близка до happening, като запазва при това своята висока професионална и научна стойност.

Подпомогнато от умелата работа на фасилитаторите, общуването в малката и голяма група придобива „двояк“ характер:

 1. 1. В афилиативната плоскост на привличане или отхвърляне (като първично еротично взаимоотношение). В тази плоскост взаимодействието между социалните партньори не е с цел постижение с измерим външен резултат, а цел е самото междуличностно общуване като сближаване. Изпъкват следните групово-динамични полюси: сближение, съединение, съвокупление/отказ от сближение, съединение, съвокупление. Разбира се, като психолози знаем, че еротичното най-често не е физически сексуалното. В повечето интеракции то има надеротичен, сублимиран характер.
 1. 2. В плоскостта на Homo economicus, като съзнавано и несъзнавано калкулиране на изгодата и вредата от реално или виртуално, фантазно общуване.

Ние, психолозите сме свикнали да работим повече в афилиативната плоскост, там да разнищваме проблемите на нашите клиенти и често забравяме другото – пресметливостта. Групово- динамичната лаборатория позволява да развием сензитивност към това, какво харесваме или не харесваме в другия, но ни помага да вникнем и в много по-силно табуизирания аспект, а именно, каква изгода или вреда носи общуването с друг член на общността или групата.

Групово-динамичната лаборатория разкрива динамиката на сътрудничеството и съревнованието. На пръв поглед обединяването на две толкова различни, дори противоположни явления като сътрудничеството и съревнованието изглежда нелогично.

В действителност особено важен елемент на социално компетентното поведение имаме в случаите, когато личността е в състояние да разграничи ситуациите, които изискват съревнователна активност, от ситуациите, при които само засилването на сътрудничеството би довело до постигане на целта. При дейности, изискващи сътрудничество, участващите във взаимодействието лица преследват същите цели, т.е. успехът на единия е също успех и за другия.

Съществуват няколко варианта на кооперативно поведение в група:

 • при съвместна дейност всеки от партньорите действа в пряка връзка с другия за постигане на целта;
 • при  подпомагаща  дейност  единият  партньор  реализира  постигането  на  целта,  а  другият изпълнява помощни операции;
 • при конвертираща дейност партньорите осъществяват напълно различни, но взаимно допълващи се дейности.

Съперничеството и конфликтът отиват, разбира се, отвъд съревнованието. При тях не се иска подобряване на собствените постижения, а се цели намаляването на резултатите на другия, причиняване на вреда.

 

Петък 21.09.2017

МОЩ И НЕМОЩ В МАЛКА И ГОЛЯМА ГРУПА

Предварителна програма1

12.00 – 13.30  Пристигане, регистрация, настаняване и обяд

13.30 – 15.00 Първа   сесия:   Изложение   на   принципите   за   работа   в   ГРУПОВО-ДИНАМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

15.00 – 15.30     Пауза

15.30 – 17.00    Общуване в малка група

17.00 – 17.30     Пауза

17.30 – 19.00     Общуване в малка група

 

Събота 22.09.2017

09.00 – 10.30    Общуване в малка група

19.30 – 11.00    Пауза

11.00 – 12.30    Пленум (голяма група) „Общуване под похлупака на „тук и сега“ – Какво ми даде и ми отне малката група?“

12.30 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30    Общуване в малка група

15.30 – 16.00    Пауза

16.00 – 17.30    CROSS-OVER групи с различна тематична насоченост

17.30 Свободно време,  вечеря

 

Неделя 23.09.2017

09.00 – 10.30    Пленум (голяма група) Докладване на резултатите от CROSS-OVER групи.

19.30 – 11.00    Пауза

11.00 – 12.30    Общуване в малка група

12.30 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30    Общуване в малка група

15.30 – 16.00    Пауза

16.00                  Open-end Session, краят е отворен, възможни са паузи, сесията приключва само след изявено желание на поне един от участниците.  Те ма : Как усещам свободата и веригите в голяма и малка група? Умения на ръководителя да овладее малка и голяма група.

 

Понеделник  24.09.2017

09.00 – 10.30    Общуване в малка група

10.30 – 11.00    Пауза

11.00 – 12.30    Метакомуникативен уъркшоп; Тема: Мощ и немощ на личността – Еманципация и принуда в партиципативни (неавторитарни) групи/ Закриване

 

1 Организаторите си запазват правото за промяна на програмата, в зависимост от броя на участниците и броя на регистриралите се участници.

Марин Игнатов, проф., д -р

Роден съм на 16.3.1952 година в Панагюрище. Следвах инженерна психология в Технически университет-Дрезден, Германия. Станах един от най-младите доценти в България и работех в Българската академия на науките.

През 1986 година заминах за две години за Германия и САЩ. Целта на пътуването беше да се проучат групово-динамичните методи за тренинг и въздействие.   Като   се   върнах   през   1988   година   публикувах   книгата „Интензивно  общуване  и  личностна  промяна“,  която  бе  концепцията  за сензитивити и Т-групи в България. Заедно с Анина Чилева, Пламен Димитров, Михаил Фабрикант, Стойо Недин, Димо Станчев и редица други колеги успяхме да въведем за един относително кратък период от време групово- динамичния психотренинг у нас.

От около 30 години живея и работя извън страната, като професор в Технически университет – Берлин и в Университет Франкфурт на Майн. От 2001 година съм на дипломатическа работа в Организацията на обединените нации в Международната агенция за атомна енергия във Виена, Австрия. Там се занимавам с човешките фактори на ядрената безопасност. В тази връзка бях и на обучение и при Проф. Едгар Шайн в Масачусетския Технологичен Институт. Разработил съм метод за психологическа оценка на „културата на безопасност“ в атомни централи и други комплексни, потенциално високо опасни системи (SCART). Методът базира на груповата динамика и е приложен в различни страни на всички континенти. Резултатите не винаги се публикуват, но имат основно значение за безопасността.


На сцената на теорията: Психодрама и Психоанализа: Пол Холмс

Публикувано от БАП на 05.06.2018 г. в раздел Събития

8 юни (петък), 19:00 часа
Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“
(ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142)
зала „Пеша Николова“ (втори етаж)

Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“ и Българското общество по групова анализа и групови процеси представят:

 

На сцената на теорията: Психодрама и Психоанализа :Пол Холмс

пърформанс-премиера на книга

holmes-crop2

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиеса с пролог, три действия и епилог

Действащи лица (очаквайте кой ще поеме ролите):
Котката – / Разказвач – / Пол Холмс – / Джордж – / Групата – / Телма – / Джойс – / Маги – / Виктор – / Бащата на Джордж – / Фред, шефът на Джордж – / Майката на Джордж – / Яков Л. Морено – / Зерка Морено – / Зигмунд Фройд – / Анна Фройд – / Мелани Клайн – / У. Р. Д. Феърбеърн – / Доналд У. Уиникот – / Ото Кернбърг – / Уилфред Р. Бион – / Зигмунд Х. Фукс – / Ървин Ялом – / Студентите – / Сценография и костюми – / Драматургичен екип –

Разговор с участието на:
Антоанета Колева, Д-р Давид Иерохам, Ваня Недялкова, Яна Левиева,
Цветелина Йосифова

И още:
Коректор-специалист по граматика – / Печатар – / Гергана Икономова –
Опаковчик – / Биговач – / Книжар – / и др.

Една вечер, в която Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“ и Българското общество по групова анализа и групови процеси представят – сценично и теоретично – първото издание на български език на „Вътрешният сят и неговото представяне: Теорията на обектните отношения и психодрамата“ – книгата на Пол Холмс – един жив класик и ненадминат експерт в изследването на полето между психодрамата и психоанализата!

Книгата е класически труд в областта на психотерапията и съчетава психодрама и психоанализа. Пол Холмс ни повежда към сцената на „вътрешния свят“ на обектните отношения на протагониста и неговия „външен свят“, споделян с другите – свят, в който се случват реалните отношения. Всяка глава на книгата започва с откъс от психодраматична сесия: разказът винаги илюстрира по действен начин определени аспекти на психодрамата и на теорията на обектните отношения. Последващото разискване на този клиничен материал осветлява основни психодраматични и психоаналитични понятия и подходи, като ги синтезира – разбираемо, ерудирано и вдъхновяващо.

Пол Холмс e психоаналитик и психодрама-терапевт. Тук той изследва връзките между теориите на Яков Леви Морено – създател на психодрамата и на Зигмунд Фройд – създател на психоанализата, съчетавайки ги с идеи и на други психотерапевтични подходи.

Книгата е брилянтно употребима в обучението и практиката на всички професионалисти в областта на психотерапията и психичното здраве. Тя същевременно би била безценен помощник за хора в сферата на психодрамата и психоанализата, както и за хуманитаристи, изследващи човека. А помощта, която би могла да даде на всеки саморефлексивен човек, е извън всякакво съмнение.

Събитието е първо от поредицата „На сцената на теорията“ на Българското общество по групова анализа и групови процеси. Очаквайте в поредицата „Мъжът, който дължеше живота си на една мечта“ от Феликс де Менделсон, Феноменология на сънуването и др.

Събитието се провежда с домакинството на Института по психодрама към Червената къща.

Вход свободен


“Въведение в системното мислене” – три семинара по фамилна психотерапия

Публикувано от БАП на 13.05.2018 г. в раздел Събития

През месец май и юни 2018 ще се проведат три семинара от поредицата “Въведение в системното мислене”

Салвадор Минучин и структурният подход при работа със семейства

Дата: 17 май 2018, четвъртък, от 10 до 16 часа
Краен срок за записване: 14 май 2018

Кло Маданес и стратегическият подход при работа със семейства

Дата: 31 май 2018, четвъртък, от 10 до 16 часа
Краен срок за записване: 28 май 2018

Вирджиния Сатир и преживелищният подход при работа със семейства

Дата: 14 юни 2018, четвъртък, от 10 до 16 часа
Краен срок за записване: 11 юни 2018

Всички семинари се провеждат в четвъртък, от 10 до 16 часа на адрес: град София адрес: ул. Княз Борис Първи No 122, етаж 2

Такса участие в един семинар: 60 лева (ако таксата се заплаща от организация – 80 лева); такса за участие в два семинара 100 лева (ако таксата се заплаща от организация – 120 лева); такса за участие в трите семинара – 140 лева (ако таксата се заплаща от организация – 160 лева).

Максимален брой участници – 15. Регистрирането за семинарите приключва при запълване на бройката.
Семинарите са конструирани така, че имат своята завършеност, но същевременно ще се признават, като част от тригодишната тренинг програма на ПИСЕЛ Фамилно и брачно консултиране.

За повече информация и записване pisep.institute@gmail.com и 0896 753837.

Водещ: Валентина Маринова, фамилен и арт психотерапевт,
преподавател към тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ.

Валентина Маринова има повече от 15 години опит в практикуването на системен подход в различен контекст: психотерапия, социална работа, превенция и психо-социална рехабилитация. Преподавател в програма Фамилно и брачно консултиране на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността и програма Арт терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията на Българска асоциация по арт-терапия. Доктор по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Вписана в Регистъра на психотерапевтите в България.

Салвадор Минучин и структурният подход при работа със семейства

Семинарът ще представи чрез работа по казус, практическо упражнение и теоретичен панел базовите принципи в работата на Салвадор Минучин – един от пионерите на фамилната психотерапия и един от 10-те най-значими и влиятелни психотерапевти в света. Работейки със семейства със сериозна
степен на дисфункция, семейства с психо-соматична проблематика, семейства, които ползват социални услуги, той създава модел и парадигма за работа с клиенти от различни социални слоеве, култури и етнос, което прави неговия подход изключително успешен, прагматичен и близък до потребностите и ресурсите на клиентите му.

Кло Маданес и стратегическият подход при работа със семейства

Кло Маданес заедно с Джей Хейли е създател на стратегическия подход във фамилната работа. Той е ориентиран към решения, разбиране на динамиката на ролите в семейството, което търси помощ за специфичен проблем и изработване на уникална стратегия за справяне. Кло Маданес е носител на награди в областта на защита правата на децата. Тя е известна с огромния си принос при работа със семейства, в които има насилие и с незаменимия си принос за реформиране и хуманизиране на грижите за деца и семейства в риск в САЩ. По време на семинара ще бъде представен случай от практиката на Кло Маданес.

Вирджиния Сатир и преживелищният подход при работа със семейства

Вирджиния Сатир дълбоко се интересува от емоционалните отношения в семейството и от това, което поражда близост и отчуждение. Тя е един от пионерите на фамилната психотерапия, отдадена на това семействата да имат по-пълноценен и здравословен живот заедно. Създава специфични методики за работа, които целят да разгърнат емоционалния процес по време на терапията така, че да се активизират ресурсите на всички членове на семейството и да се развият нови умения за общуване и разбиране. Семинарът ще демонстрира потенциала на емоционалния подход на Вирджиния Сатир чрез конкретна практическа работа. Тя е носител на няколко награди в областта на психотерапията.


„Едип и травмата“ – семинар, организиран от Българско психоаналитично общество

Публикувано от БАП на г. в раздел Събития

Българско психоаналитично общество със съдействието на Нов български университет организира публична лекция на американския психоаналитик д-р Бенджамин Килборн на тема

„Едип и травмата“

на 18 май, петък, от 18.00 часа в НБУ, първи корпус, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“
Вход свободен.
При интерес към събитията, организирани от Българско психоаналитично общество, може да следите новините от сайта – http://www.psychoanalysis.bg/?page_id=11

Здравословното родителстване

Публикувано от БАП на г. в раздел Събития

Екип на проект “Семейна екология“ организира семинар за родители и бъдещи родители

Дата на провеждане: 25 май, петък от 18.30 до 20.30 ч.
Адрес : София, ул.”Княз Борис I ” № 122 ет.2

Тема :  Здравословното родителстване


Семинар на Музикотерапевтичен институт – София, към БАМ

Публикувано от БАП на г. в раздел Събития

  Музикотерапевтичен институт – София, към БАМ, организира семинар – workshop

на 19 и 20 май  2018г. на  тема:

Активна музикотерапия в индивидуалната и групова психотерапия. Музикална импровизация в група. Средствата на музикалната импровизация в индивидуалната психотерапия. Аналитична музикотерапия- Средства и подходи, Бихевиорална музикотерапия.

Водещ: ЛИЛИЯ  АХТАРОВА

КОГА: 19.05.2018г., Събота – от 9.00  до 16:00ч.

20.05.2018г., Неделя – от 9:00 до 15.00ч.

 

Семинарът е част от обучителната програма на  МТИ-С – задължителен модул, както и има своя самостоятелен завършен вид.

Участници извън Обучителната програма, ще получат сертификат за 15 тренингови часа!

КЪДЕ: гр. София, ул.”Ген. Й. В. Гурко” 52 (адреса на БАМ)

Такса за  участие:

За студенти на МТИ-С: 60 лв.

За членове на БАМ: 75 лв.

За всички други: 90 лв.

За представители на институции – 120 лв.

Моля, изпращайте своите заявки за участие  на e-mail адреса на МТИ – С:

mti@bulgarianmusictherapy.com

 

Ако това е Вашето първо участие в семинар на БАМ или на МТИ-С,  моля попълнете заявка за участие, всички други – в свободен текст.

 

СРОК за заявки:   15.05.2018г.

 

Забележка:

Участници, които  ще имат нужда от фактура и командировачни, моля да  отбележат това  в заявката за участие!

 

Повече информация на тел. на БАМ: 02/ 980-13-87  или

Моб.: 0898 665 578


Лечението на психичноболните в Република България. Хронология на една катастрофа!

Публикувано от БАП на 20.04.2018 г. в раздел Публикации, Събития

Уважаеми колеги, представяме ви Отвореното писмо, за което очакваме и Вашата подкрепа – като представители на организации и професионалисти.

Най-долу на страницата може да проследите и реакциите на държавните институции.

Отвореното писмо е подкрепено от много неправителствени организации в областта на здравеопазването и защита на човешки права, както и от известни професионалисти, някои от които: БХК, НЦОЗА, АСПП, КЗД, КЗПЗ, АЧП, ДПБ, СПОК, Ф-я ,,Минерва,, , Ф-я ,,Доверие за доверие,,, Ф-я ,,ХепиСфера,,, Ф-я ,,Цветен ден,, и др.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО: Президента на Република България
ДО: Председателя на Министерския Съвет на Република България
ДО: Председателя на Парламента на Република България
ДО: МЕДИИТЕ /БНТ, БНР, BTV, BIT, NOVA и др./

Относно: Лечението на психичноболните в Република България. Хронология на една катастрофа!

Ние, близки на психично болни, професионалисти в областта на психичното здраве, неправителствени организации в областта на психичното здраве и психосоциалната рехабилитация, както и граждани, ангажирани експерти и професионалисти, нечленуващи в организации, констатираме следната ситуация по отношение на хората с психични проблеми в Република България:
В развитието на Република България по пътя й към пълна интеграция в структурите на Европейския съюз се очертава дълбоко и драматично изоставане по отношение на грижата за психичноболните в нашата страна.
Държавата и нейните структури категорично абдикират от проблемите на психичното здраве. Заобикалят ги и не дават никаква надежда тегобата на тези болни да се решава в духа на страните от ЕС.
Състоянието на немалка част от психиатрични болници е трагично, психосоциалната рехабилитация е неразвита и не обхваща дори малка част от болните.
Потресаващо е, че все още в Европейска България има болници, ползващи помещения на бивши конюшни, бараки, чиито покриви не спират да текат при дъжд и сняг, с кофи в спалните на болните за да събират водата! Има „стаи“ с по над 10 болни! Условията в някои от тях са откровено нечовешки, близки до тези в лагерите на смъртта! Колко предавания по медиите показват това и дали все пак е по-добре да питаме ЕС – там ли ни е мястото?
Освен това има болници с недопустим дефицит на персонал, които кретат без да удовлетворяват дори минималните изисквания за хуманни условия и стандарт на лечение.
Междувременно, излязоха нови данни от проучване на EUROSTAT, които недвусмислено показват, че България е с най-малък брой психиатри на глава от населението. Институциите у нас продължават оглушително да мълчат! Лекарите гласуват за България с краката си през Терминал 2, но какво става с болните им?
Въвежданите програми и политики за психично здраве от Министерството на здравеопазването не дават никаква надежда за промяна, тъй като тяхното финансиране е изключително слабо и неадекватно на реалностите. Изгражда се впечатление, че те са просто един рехав параван, който нескопосано демонстрира „някакви“ усилия.
В пълен разрез с практиките в развитите индустриални страни в ЕС от екипите, които се анагажират с т.нар. политики и програми за психично здраве са изключени пациентските организации, както и неправителствените организации, ангажирани с правата на психичноболните. Тази капсулация не е от полза за демократичното общество и не дава особено добър знак за ангажираността на държавата с проблемите на психичното здраве.
Неясно остава и защо Министерството на здравеопазването не предприема никакви стъпки за въвеждане на стандартите по детска и съдебна психиатрия.
МЗ като основен инструмент на държавата за регламентиране на здравната помощ не създава условия психичноболните да провеждат пълноценно лечение в отделения към МБАЛ, които не се изграждат. Достатъчно е да се анализира на какво разстояние от соматична болница са повечето психиатрични болници, както и голяма част от Центровете за психично здраве, и става ясно, че сме изостанали в генералните концепции за здравеопазване с поне един век.

Основавайки са на тези и други анализи настояваме да се обсъдят отново визията, целите и конкретните мерки за промяна психично-здравната система у нас, като се актуализира все още неприетата Национална програма за психично здраве 2017-2023 и съответният План за действие, като се наблегне на следните наши предложения:

 1. Психичноболните да се лекуват в нормални многопрофилни здравни заведения, безотказано, и в достъпна градска среда;
 2. Да могат да получават комплексна здравна грижа /не само психиатрична/, когато са на лечение;
 3. След изписването да има къде да отидат, да бъдат максимално ресоциализирани в изградени и действащи регионални дневни центрове и защитени жилища, да им се осигури възможност за защитени работни места, включително за почасова работа;
 4. Да се изградят такива жилища с медицинска и социална грижа, които приемат психичноболни без никаква социална подкрепа;
 5. Да се спазват в максимална степен правата на психичноболните /да се въведе горещ телефон за сигнали за злоупотреби от институциите и медицински служби с правата на болните;
 6. Да се преразгледат помощите за психичноболните и да се актуализират спрямо съвременните изисквания за достоен живот.

Настояваме, незабавно да се сформира контактна група от заинтересованите институции, на първо място Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Парламентарна комисия по здравеопазване, всички заинтересовани пациентски и правозащитни сдружения и да се пристъпи към съставяне план и действие с конкретни процедури и отговорности за излизане от тази унизителна и компрометираща цялата ни държава и нация ситуация.

Предизвикателствата и трудностите са големи, но българското общество вече е узрявало за идеята, че за да се развива успешно и устойчиво, трябва да има промени, които да гарантират основни човешки права на всеки отделен индивид и най –вече, това на достоен живот и активност.
Проф. д-р Петър Маринов, дмн
Председател на Асоциацията на Експертите по психично здраве
мобилен: 0888789628

 

 

 

Narodno subranie Pages from Отговор от МЗ prezident Цветен ден до МЗ

 


“СУБЕКТИТЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА” – сборник

Публикувано от БАП на 06.04.2018 г. в раздел Събития

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на четвъртия сборник на БАП.

Субектите в психотерапията

Представянето ще се състои непосредствено след Общото отчетно-изборно събрание на БАП на 14 април от 17.30ч. в СУ „Климент Охридски“ 137-ма аудитория.

Заповядайте!

УС на БАП