ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ

Препоръки на Европейската асоциация по психотерапия за онлайн консултирането и онлайн психотерапията – на български език

Препоръки на Европейската асоциация по психотерапия за онлайн консултирането и онлайн психотерапията – на английски език

Няколко практични съвета и идеи, които могат да помогнат при онлайн психотерапията и супервизията от Европейската асоциация по психотерапия/ A few practical tips and ideas to consider that may help with online psychotherapy and supervision – на английски език

Консултиране по телефона и онлайн от Британската Асоциация по Консултиране и Психотерапия / Telephone and E-Counselling Training Curriculum – на английски език

Препоръки за психоаналитиците относно използването на видеоконференции в практиката им от Международната психоаналитична асоциация/ Recommendations for Psychoanalysts Regarding the Use of Videoconferencing in their Practice – The International Psychoanalytical Association – на английски език

COVID-19 – Научни статии и ресурси на български

Инициатива на Дружество на психолозите в Република България – ЗАЕДНО СРЕЩУ COVID-19

Материали:

насоки от СЗО и Уницеф: Да си родител по време на COVID-19

WHO 1 BgWHO 2 BgWHO 3 BgWHO 4 Bg    WHO 5 BgWHO 6 Bg