Сборници

МЕТАМОРФОЗИ НА СТРАДАНИЕТО

Сборник на БАП, 2017

можете да разгледате съдържанието на сборника ТУК

СУБЕКТИТЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА

Сборник на БАП, 2017

можете да разгледате съдържанието на сборника ТУК

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ

Сборник на БАП, 2016

можете да разгледате съдържанието на сборника ТУК

ИДЕНТИЧНОСТ И РАЗЛИЧИЯ

Сборник на БАП, 2016

можете да разгледате съдържанието на сборника ТУК