Какво представлява БАП?

Българската асоциация по психотерапия (БАП) е организация в обществена полза, обединяваща професионалистите и институциите в областта на психотерапията в България. В нея членуват представители на повечето форми (модалности) на психотерапия у нас. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) и е Национална обединяваща организация и Национална акредитираща организация за квалификацията "психотерапевт" (National Umbrella Organisation & National Awarding Organisation). Като такава, тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите и Регистъра на обучителните организации в психотерапевтични методи в Република България и полага усилия за регламентирането, регулирането и утвърждаването на психотерапията като професия.

СБОРНИЦИ НА БАП

СБОРНИЦИ НА БАП

Какво ново?

Национална конференция на ДППБ с международно участие 25-26.09.2021 г.

Открито море, кораб, пасажери… Не, това не е сюжет, заимстван от идеите на Романтизма, … целият текст ...

Кръгла маса за стандартите в психотерапията

Бихме искали да Ви информираме за поредната важна стъпка, която БАП предприема в посока … целият текст ...

Етичните стандарти на психотерапевтите

Уважаеми колеги, Бихме искали да ви уведомим, че ЕК на БАП е сезирана във връзка с … целият текст ...

Скъпи колеги, приятели, Тази година е различна, различен е и празникът ни, с всички … целият текст ...

Представяне на Европейските стандарти по психотерапия на IX Международен конгрес по психология

Българска асоциация по психотерапия представи Европейските стандарти за практикуване … целият текст ...

IX Международен конгрес по психология

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание покана от Дружеството на психолозите … целият текст ...

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ “     ПОКАНА ЗА ОБЩО … целият текст ...

Психотерапия в институции

Уважаеми колеги,   Отново ще имаме възможност да споделим опит, предизвикателства … целият текст ...

Психотерапия като социална услуга

ОНЛАЙН ПРЕДСТАВЯНЕ И ДИСКУСИЯ НА 23.06.2020 г. от 19 ч. ПРОГРАМА 19.00 Рамка и отправни дефиниции … целият текст ...

Становище относно Закона за социалните услуги

На 22.05.2020г. БАП представи свое становище във връзка със Закона за социални услуги (ЗСУ). … целият текст ...

COVID-19: Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация

Практикуване на психотерапия в извънредна ситуация Страницата е създадена за професионална … целият текст ...