Контакт

Седалище и адрес на управление

гр. София, п.к. 1000
ул. „Георги С. Раковски“ № 81
email: b.a.psychotherapy@gmail.com

Секретар: Анелия Василева – 0896708872

Председател: Марина Ангелова – 0898712842